0939-1147147

29.90 kr/min

 
Ring 0939-1147147 för att bli spådd och få hjälp. Du trycker 1 för att tala med första lediga spådam, 2 för att lyssna på presentationerna eller 3 om du redan vet vem du vill tala med. Tryck 9 för att återgå till menyn. Åldersgräns 18 år. 29.90 kr/min
 

Ordlista spådom

Vad är skillnaden mellan en sierska och en spådam? Hur skiljer sig änglakort från tarotkort? Svaren på dessa frågor och andra får du här nedan

Andlig

Det kan sägas att en andlig person står i kontakt med universums högre makter. Ordet har en liknande betydelse som själfull och spirituell. En andlig människa är ofta intuitiv och i kontakt med sitt andliga jag. Våra andliga spådamer kan intuitivt svara på frågor om såväl dåtid som nutid och framtid.

Astrologi

Astrologi är ett av de äldsta hantverken. Ordet astrologi kommer från grekiskan där astron betyder stjärna och logos betyder systematisk tanke. Inom astrologin granskar man en persons födelseögonblick. En astrolog undersöker vilket stjärntecken och i vilket hus som månen står i när en människa föds. Astrologen tittar också på vart Medium Coeli, Ascendenten, Saturnus, Jupiter, Mars, Venus, Merkurius och Solen ligger vid personens födelse. Astrologen granskar även himlakropparnas vinkelförhållanden. Astrologi används ofta för att hitta den mest ideala tiden för olika aktiviteter. Våra astrologer och spådamer kan hjälpa dig om du vill veta vad framtiden har att erbjuda. De kan även hjälpa dig om du vill veta mer om ditt stjärntecken.

Automatskrift

Automatisk skrift är en form av kanalisering. Ett medium, en synsk eller en klarseende person som utför automatskrift tar emot meddelanden från den andliga världen. En sierska förmedlar budskapet till den som valt en spådom online. Detta sker genom att din spåkvinna faller i trans och låter anden "gå in i" kroppen och skriva ner meddelandet med papper och penna.

Besvärjelse

En besvärjelse är en uppmaning till andarna eller energierna att hjälpa din spådam när hon bistår dig i ditt speciella fall. Besvärjelser används inom shamanismen. De hjälper dig när du väljer att spå dig själv genom att vända sig till – och åkalla – olika typer av energier från de fyra elementen. De fyra elementen är vatten, luft, eld och jord. En besvärjelse kan också rikta sig till gudar, gudinnor eller andra hjälpare. Om det finns något särskilt som du vill nå fram till i livet så kan våra spådamer kalla på de rätta energierna för just dig.

Borttappat

Vi har flera medium och siare som är specialiserade på att hjälpa dig hitta försvunna saker. De finns även spådamer som kan ge experthjälp när det gäller att hitta försvunna husdjur.

Djurkommunikation

Djurkommunikation är när en synsk person eller sierska kanaliserar ett djurs energier. Telepatiskt kan de komma i kontakt med djur. Vi har flera spådamer som är duktiga på att prata med djur.

Drömtydning

Drömtydning är väldigt vanligt analysredskap. Sierska eller ett medium analyserar betydelsen av drömmar. Drömmar kan vara ett viktigt verktyg när det kommer till att spå någons framtid. Det symboliska språket i drömmarna kan visa för en spåkvinna vad som har hänt och vad som kan komma att hända. På våra linjer kan du få hjälp från flera spådamer och medium med att tyda dina drömmar.

Healing

En helare har förmågan att skapa balans hos någon med en obalanserad kropp eller själ. Healing används ofta tillsammans med en spådom för att skapa harmoni, avslappning eller ge energi. Det finns flera olika typer av healing. Fjärrhealing, eller det vanligare ordet distanshealing, är healing som görs på distans, till exempel över telefonen. På denna spålinje finns flera spådamer med just denna kunskap.

Husrensning

Andar kan hemsöka hus, hem och platser. Dessa visar sig oftast som onaturliga ljud, eller genom att saker flyttar på sig. De kan också kännas som vindpustar även om alla fönster och dörrar är stängda, samt som oförklarliga skuggor. Andar vill ofta att man uppmärksammar att de finns där. Man tror att andarna finns kvar för att de har något oavslutat på jorden. En sierska eller ett medium utför husrensning för att ta bort den oro som finns på hemsökta platser. Spådamerna använder sig ofta av olika ritualer. När en husrensning utförts så kan du känna att ett lugn infinner sig på platsen.

Häxa

En häxa är en person som använder ett hopkok av olika kunskaper, verktyg och recept för att hjälpa andra. Häxor lever ofta efter filosofin ”gör vad du vill så länge du inte skadar någon”. En del häxor tillhör religionen Wicca som kan sägas vara en religion med stort fokus på naturen och ritualer. Moderna häxor som praktiserar Wicca värdesätter allt i livet och naturen. Många av våra spådamer är häxor och finns här för att både spå dig och hjälpa dig på ett sätt som bara en häxa kan.

Intuition

En sierska eller en spådam arbetar ofta delvis med sin intuition. Intuition är en ”magkänsla” eller en empatisk förmåga som en sierska använder för att sätta sig in i en persons situation. På detta sätt kan en spågumma förstå hur denna situation kommer att utveckla sig. Ett medium, en spådam eller annan extremt intuitiv person får förnimmelser och agerar därefter. Intuition handlar om att vara i total kontakt med sitt inre jag. Det finns även spådamer som arbetar enbart med sin starka intuition. Vi har spådamer med stark intuition som kan känna hur ett problem eller en situation kommer att utveckla sig. De ger råd om hur du måste göra för att forma livet som just du vill ha det.

Kanalisering

Många människor tror att endast medium kan kanalisera. Faktum är att många siare eller spådamer också använder sig av kanalisering. När en synsk eller en siare utför kanalisering så betyder det att de får meddelanden från en annan dimension, andevärlden. Meddelandena sänds av änglar eller andra hjälpare. När ett medium kanaliserar får de oftast meddelanden från själar och avlidna personer. Du kommer att upptäcka att meddelanden kan komma från någon som du inte väntat dig att höra ifrån.

Medium

Ett medium kontaktar personer och djur som har gått till den andra sidan. Ett medium fungerar som en kanal i båda riktningarna. De kan alltså skicka meddelanden till och från den som får sin spådom. Bland våra spådamer så finns det flera som även är medium.

Pendel

En pendel är ett unikt verktyg som ofta används under en spådom där man vill få ett direkt svar om dåtid, nutid eller framtid. En pendel är ett objekt, ofta i ben, kristall, trä eller metall som hänger i en tråd. När man använder pendel vid en spådom ställer din spådam ja och nej frågor till pendeln. Pendeln svarar genom att röra sig i olika riktningar för ja och nej. Många anser att pendeln är en förlängning på intuitionen. Av denna teori kan man säga att pendeln klargör det som din spådam redan vet genom sin intuition.

Reiki

Reiki kommer från Japan och baseras på tanken att alla människor har en typ av energi som kallas livskraften. Om denna kraft är låg så är vi mer mottaglig för stress och sjukdomar och om den är hög så känner vi oss friska och glada. Reiki är en form av healing men kan också ge en djup avslappning som ökar personens självkännedom och reducerar stress. Man kan använda reiki på olika nivåer, både det andliga och det själsliga planet. På denna tarotlinje finns det ett stort utbud av spådamer som även utför Reiki.

Runor

Runor är en uppsättning skrivtecken som uppstod för ungefär 2000 år sedan. Man kan använda runor till spådom och besvärjelser. Runor som är symboler ingraverade i sten eller trä är ett viktigt verktyg för en spådam. Ofta bär man runor som en talisman. Varje runa är sammankopplad med gudarna i den nordiska mytologin, vilket var anledningen till att man ofta ristade runor på fordon för att till exempel få lycka. En fördel med att spå med runor är att du får korrekta och raka svar. En spådam kan med runornas hjälp se underliggande faktorer i en situation och får därigenom kunskap om vilka val i livet du kan och bör göra.

Shaman

Ordet shaman kommer från det sibiriska språket Evenki och betyder ”den som vet”. Shamaner arbetar med naturens mysterier och de anser att allt i naturen har en själ. En shaman får medial vägledning av naturens skyddsandar som ofta visar sig som kraftdjur. Med kraftdjurens hjälp, trummor och sång kan en shaman hamna i trans och förflytta sig och andra till andevärlden. I andevärlden kan shamanen få meddelanden om vad som har orsakat en viss situation. Shamaner har många likheter med häxor, då de båda har stort fokus på naturen och på magiska ritualer.

Spelkort

Kartomantik kallas det när man utför en spådom med spelkort. Tarotkort är den vanligaste typen kort som används vid spådom. Många spådamer föredrar dock att använda vanliga spelkort. Det finns många olika sätt att spå med kort. En av de mest vanliga metoderna är att lägga så kallade stjärnor som till exempel det keltiska korset.

Spirituell

Spirituella personer sägs vara i kontakt med universum. En spirituell person är intuitiv och i nära kontakt med sitt andliga jag. Spiritualitet är ett begrepp som ofta uttrycker det andliga livets mer konkreta former. En sierska, ett medium, en spådam eller en synsk person kan alla vara spirituella.

Spådam

En spådam är en person som arbetar med olika verktyg för att tyda tecknen för vad som har hänt eller vad som kommer att hända i en persons liv. Spådamer ser både dåtiden, nutiden och framtiden. När du ber en spådam ”spå min framtid” gör hon det utifrån de frågor du ställer. Genom att använda sina verktyg kan en spåkvinna ge dig konkreta svar. De verktyg som är vanligast är tarotkort, änglakort, pendel, teblad och kristaller.

Spådom

Du behöver aldrig känna att din fråga är dum när du ringer någon av våra spådamer. Med största sannolikhet är du inte den första med just den frågan. Var aldrig rädd för att ställa alla frågor du har. Livet har en förmåga att göra kullerbyttor och det kan vara givande att prata med någon om vad som händer. Våra siare och spådamer kan förstå vad som händer, vad som har hänt och vad som kommer att hända.

Synsk

Ordet synsk används internationellt för flera olika paranormala förmågor. En synsk person har förmågan att se i bilder vad som har hänt och vad som kommer att hända. Att vara synsk är oftast en medfödd förmåga men många av person med synsk förmåga får inte kontakt med den förrän senare i livet. En synsk person hamnar i en typ av förlängd medvetenhet och ofta känner dessa personer det som att tid och rum försvinner.

Tarot

Tarot kommer från Italien och har funnits som ett spådomsverktyg i mer än 300 år. Idag är detta ett mycket populärt verktyg när någon vill spå sig. En typisk tarotkortlek består av Stora Arkanan och den Lilla Arkanan, totalt 78 kort. När en spådam ger dig en spådom så kan du få svar på frågor angående dåtid, nutid och framtid. Du kan även hos någon av våra spådamer få råd och medial vägledning när du står vid ett vägskäl i livet.

Tidigare liv

Alla har nog någon gång upplevt känslan av deja vu. Deja vu är ofta en upplevelse från ett tidigare liv. Tanken om att vår ande och själ återföds efter vår död har kittlat våra sinnen i över 3000 år. Många medium tror att vår nuvarande känslomässiga, fysiska, intellektuella och psykologiska ”make up” ger ledtrådar kring vem och vad vi var i våra tidigare liv. Känslan av deja vu kan vara ett bevis på detta. Medium säger att en konstig fobi, ett födelsemärke eller en dålig vana kan avslöja hur ditt tidigare liv såg ut. Hos oss finns flera medium och spådamer som genom medial vägledning kan hjälpa dig upptäcka dina tidigare liv. Ett annat vanligt sätt att komma åt denna information är genom hypnos. Just informationen om ditt tidigare liv kan ge dig en bättre förståelse för varför du reagerar som du gör i en viss situation. Det kan också förklara varför du söker dig till en viss typ av människor eller platser. Våra duktiga medium kan ge dig medial rådgivning inom detta område. Din spåkvinna kan även ge dig intressant och spännande information om dig själv.

Vit magi

Traditionellt betyder vit magi att personer har magiska förmågor som kan påverka den fysiska världen. Vit magi utförs genom kontakt med övernaturliga krafter för att åstadkomma något gott och positivt. Enligt moderna magiker så handlar vit magi främst om att genom tankens kraft nå positiva mål. Våra spådamer med erfarenhet av vit magi kan hjälpa dig nå positiva mål och förändra ditt liv till det bättre.

Änglakort

Änglakort utstrålar positiv energi. Dessa kort liknar gudinnekort men det finns skillnader. Änglakorten visar olika änglar och deras budskap, medan gudinnekorten visar olika gudar och deras budskap. En spådom med änglakort betyder att du ber änglarna om hjälp att se dåtiden, nutiden och framtiden för råd och guidning. På varje änglakort finns ett meddelande som den som får en spådom kan använda som en affirmation eller en tanke. På denna spålinje finns det många andliga medium, spådamer och siare som kan göra änglakortsläsningar. De kunskaper som våra spådamer har om de olika korten, tarotguiderna och tarotkortens betydelse är väldigt imponerande. Du kan med hjälp av dessa kunniga siare få medial vägledning som verkligen hjälper.

Änglaviskningar

När ett medium eller en synsk person tar emot budskap från änglar så kallas det för änglaviskningar. Änglar kan också förmedla energier, tröst, hjälp och styrka. Änglaviskningar kan ses som en typ av kanalisering som sker under en spådom. De olika änglarna har olika styrkor, vilket gör att olika änglar förmedlar olika slags budskap och information. Många av våra spådamer använder sig av änglaviskningar under en spådom.

 
 
 
Klicka här för att ringa nu!0939-114714729.90 kr/min

Genom att använda denna webbsida samtycker du till användningen av kakor. Information som samlas in med kakor kan vara t.ex. hur ofta du besöker webbsidan och från vilket land du surfar. Läs mer